Teambuilding

Kommunikation via teambuilding

Vi mennesker er jo sociale væsener. Vi vil gerne interagere med hinanden. Vi vil gerne være med i fællesskabet. Det ved vi alle. Vi ved også, at mange mennesker føler, at de ikke er en del af fællesskabet. Der er mange ensomme mennesker. Grunden til, at vi taler meget om ensomhed, er muligvis et tegn på, at vi endnu ikke har lært, at kommunikation er meget vigtigt i vores samfund i dag. Så hvordan lærer vi at kommunikere med hinanden? Vi kan jo godt tale og skrive til hinanden.

To veje

Nu er det sådan, at når man taler sammen, så bør kommunikationen gå to veje. Det betyder, at der skal være gensidig respekt og villighed til at lytte til hinanden. Er der ikke det, så fejler kommunikationen, og der kan ikke opstå en social relation. Det er faktisk meget simpelt. Det kan godt være, at vi taler til hinanden i kraft af vores job. Vi har nogle fagtermer og nogle koder, som vi har lært, og som vi bruger til at komme videre med arbejdet med. Men kommunikerer vi med hinanden i sådan et tilfælde? Forstår vi, hvad den anden tænker, eller er vi ligeglade? Kunne vi måske lære at kommunikere bedre med hinanden – på lige fod? Det kan vi godt. Hvis vi er villige til det.

Teambuilding styrker intern kommunikation

Du vil givetvis ikke møde et eneste menneske, som ikke vil være villig til at forsøge at kommunikere godt med andre. Det kan være svært at lære det. Men der er noget, der hedder teambuilding der rykker her, som kan hjælpe til, at kommunikationen bliver forbedret. Disse aktiviteter går ofte ud på, at dem som deltager i aktiviteterne ikke skal kommunikere med hinanden på måder, som de plejer. Derved tvinges de til at lytte og svare på, hvad andre siger til dem – på en anden vis. Det kan frigøre en masse positiv energi, fordi en deltager vil opdage noget om en anden – og omvendt. Disse opdagelser bliver ofte til grundsten i en relation, som ikke nødvendigvis er skabt på grund af en bestemt arbejdsgang. Det kan være meget værdifuldt. Ikke kun for hver enkelt deltager i teambuilding aktiviteterne. Så sandelig også for deres arbejdsgiver. Det er jo kendt, at, jo bedre et sammenhold vi har på jobbet, jo mere effektive bliver vi.

Men hvad er kommunikation?

Kort sagt: Ved at nedbryde eventuelle barrierer i kommunikationen kan der opstå nye og forstærkede relationer, som vil styrke alle. Her kan du læse mere om, hvad kommunikation er. Derfor bør vi tage kommunikation meget alvorligt. Vi kan ikke bare antage, at alle ved, hvad vi taler om. Vi har aldrig de samme forudsætninger. Dermed har vi heller ikke den samme forståelse for et problem eller vigtigheden af noget. Teambuilding aktiviteter, som sigter på at forbedre kommunikationen på arbejdspladsen, kan derfor være meget instrumentale. Og værdifulde. Både på det menneskelige (sociale) plan og på det økonomiske plan, fordi god kommunikation betyder færre misforståelser og mere effektivitet.

Så hvis du endnu ikke har prøvet at få dine medarbejdere til at kommunikere bedre med hinanden, så er det vist relevant, at du forsøger at gøre det. Eventuelt via noget teambuilding.