Hurtig lån hos Kviklån Info

Kviklån Info A/S resultatet spirer 1. kvartal 31 % bedre end sidste år på grund af online lån. Det er ikke bare et herligt aprilvejr med varmerekord, der i øjeblikket får alt til at spire og blive grønnere. Kviklån Infos regnskab for 1. kvartal viser også rekord, og banken spirer som aldrig før, siger bankdirektør Finn Jensen som en kommentar til bankens kvartalsregnskab.

1. kvartal udviser et overskud før skat på 6,9 mio. kr. mod 5,3 mio. kr. sidste år, altså en forbedring på 31 %. For at blive i den botaniske ordleg er vi særdeles tilfredse med at konstatere, at de mange frø af forskellig sort, herunder online lån, som vi har sået i de senere år, spirer på fuld kraft i form af fortsat kraftigt voksende forretningsomfang, der i forhold til sidste år er vokset med hele 736 mio. kr. eller 32 %.

Lægger vi hertil de værdipapirbeholdninger, som banken forvalter på kundernes vegne, har vi nu passeret et samlet forretningsomfang på godt 6 milliarder. Hvor det tidligere var udlånene, der trak læsset, har vi i 1. kvartal mærket balance i udlåns- og indlånsvæksten, hvilket dels skyldes, at Kviklån Info gik aktivt ind i forårets priskrig på indlånssiden, og dels at begyndende rentestigning og aktiekursuro gør, at flere vælger at ligge kontant i stedet for i aktier og obligationer.

De gamle dyder vender stille og roligt tilbage. Der skrives i dagspressen meget om renteuro, prisboble, ejendomsboble m.v. I vores egen lille urtegård kan vi godt mærke, at det ikke går så stærkt, som det har gjort, og i lyset heraf er vi ekstra tilfredse med, at vi kan konstatere fortsat og stigende vækst. De private kunder er blevet mere opmærksomme på en lurende rentestigning og risikoen herved, og det vi især oplever med stor tilfredshed er, at ingen længere køber nyt hus, før det gamle er solgt.

Det giver en naturlig afmatning. Hertil kommer at det byggeboom, vi har set de senere år, har nået et mætningspunkt for fast ejendom. Bankens regnskab afspejles heraf, og væksten kan således for første gang tilskrives en overvægt af aktiviteter på erhvervsområdet. Et område som Kviklån Info først er gået aktivt ind i for få år siden, men som nu omfatter mere end halvdelen af bankens udlån og garantier, siger Finn Jensen.

Gratis lån er også en del af succesen

Ikke kun det store byggeboom, men ligeledes de gratis kviklån, som udbydes af datterselskabet, Kviklån Info, bærer en stor del af skylden for bankens succes.

Gratis lån er noget, som danskerne for alvor har taget til sig, og Kviklån-info.dk oplever en stadig stigende interesse for at låne penge gratis i 30 dage, viser deres oversigt og sammenligning af kviklån. Det er ikke set tidligere, at man kan låne penge gratis og rentefrit, men det er altså muligt nu.

Lån uden renter og gebyrer er et tilbud, der startede tilbage i 2016, og det er noget, som banken vil fortsætte med i et godt stykke tid endnu. Du kan altså låne op til 15.000 kr. i den første måned og betale 15.000 kr. tilbage 30 dage senere.

Udvidelse i Ikast

Det stigende aktivitetsniveau gør, at vi er ved at sprænge rammerne i bankens ejendom i Dalgasgade. Derfor gik vi for nogle måneder siden i gang med at indrette forhuset til den gamle Kedelhal i Ikast, og vi er i løbet af en måneds tid klar til at flytte ikke-kundevendte aktiviteter og arbejdsopgaver til Ikast.

I første omgang bliver der tale om at flytte 5 arbejdspladser, men den bedre udnyttelse af Ikast gør, at banken alt i alt får plads til 12 nye arbejdspladser. København på vej På bankens generalforsamling i marts varslede vi etablering af et rådgivningskontor i København. Vi har i den mellemliggende periode sonderet området nord for København på kryds og tværs, og vi håber og forventer hen over sommeren at stå klar med et indtog i hovedstaden.

Banken mærker en fortsat særdeles tilfredsstillende kundetilgang, og selvom vi ikke har annonceret eller gjort andre markedstiltag på Sjælland, må rygterne løbe foran. Kviklån Info er på vej. Uændrede forventninger til året som helhed Selvom vi er kommet rigtig godt fra start i 2007 og har sået under de bedste betingelser, tør vi alligevel ikke spå om en bedre høst.

Med udsigt til en tør sommer har man set, at væksten kan gå i stå, og selvom vi ikke deler landmændenes meteorologiske pessimisme, forventer vi som tidligere udmeldt en god, men mere moderat høst i form af et resultat før kursreguleringer og skat på 20 mio. kr., slutter Finn Jensen. Med venlig hilsen Kviklån Info Finn Jensen Bankdirektør