11/11/2019

Fritiden er din egen!

Fritiden er din egen, brug den fornuftigt.

Masser analyser om investering i aktier har forsøgt at vise, om det er kan lade sig gøre over tid at kreere afkast, som er bedre end det markedet eller et specifikt aktieindeks har givet under et. Der er dog en superinvestor, som i en eller anden grad gør mange af de undersøgelser, der peger på at det ikke kan lade sig gøre, til skamme. Navnet er Buffett, Mr. Warren Buffett. Også kaldes oraklet fra Omaha. Hans filosofi om investering kan til en hvis grad kopieres, eller man kan læne sig op af ham og bruge ham som en slags ”økonomisk rådgivning”.

Aktiv og passiv investering

Investering i aktier (og obligationer for den sags skyld) kan både foregå ved, at du eller din bank og pensionsselskab køber og sælger ofte, fordi der er en tro på, at nogle aktier vil klare sig bedre end andre aktier i fremtiden og selvfølgelig også sammenlignet med den risiko, de enkelte aktier har. Den form for investering kaldes aktiv. Du tror, at du kan klare dig bedre end et aktieindeks eller et marked, fordi du er bedre end andre investorer til at tolke, hvilke selskaber der er overvurderede og undervurderede. Hvis du i stedet køber og holder nogle aktier, som du udvælger relativt tilfældigt, kan man sige, at du investerer passivt. Du tror ikke, at det er muligt at vælge de aktier, der klarer sig bedst fremover. Warren Buffets strategi kan nok betegnes som både passiv og aktiv hældende mod passiv, fordi han køber og holder, og aktiv fordi han bruger mange kræfter på at finde de bedste investeringer.

Verdensetterens enorme afkast

Warren Buffets aktieselskab hedder Berkshire Hathaway, og i perioden 1965 til 2010, har det gennemsnitlige afkast været over 20 % om året. Han har stort set kun sat penge i selskaber fra USA, og derfor kan man sammenligne hans afkast med et bredt amerikansk aktieindeks ”S&P500”. I samme periode, har det givet 9 procent i årlig forrentning. Berkshire Hathaway er steget hele 490.409 % og S&P500 6.262 %. Det er unikt og helt utroligt. Der har naturligvis været slinger i valsen undervejs, men stadig er det meget imponerende.

Få økonomisk rådgivning af Warren Buffett

I en biografi er Mr. Buffett citeret for at sige, at de fleste investorer bør investere passivt. Og hvis man skal modtage økonomisk rådgivning af nogen om investering i aktier, må han siges at have noget at have det i! I hans årsrapporter er der masser af gode råd om at investere i aktier, men det altoverskyggende for mig at se er, at man skal forsøge at få markedsafkastet frem for at slå det – altså passiv investering. For det er nemlig uhyre svært at slå markedsafkastet. Køb og hold dine aktier og obligationer – bedre råd får du nok ikke på de finansielle markeder, så spørgsmålet er mere, om du vil følge det og kan lade pistolerne blivende siddende i bæltet?

 

Og du kan følge den passive strategi ved at kigge i Warren Buffetts regnskab og købe de samme aktier, som han har i Berkshire Hathaway. Det er svært at ramme den samme fordeling og købe og sælge aktierne til de samme kurser, men der bør alligevel være muligheder for at sætte din formue sammen som ham ved at købe mange af de samme aktier.

Alle