11/11/2019

Fritiden er din egen!

Fritiden er din egen, brug den fornuftigt.

FDF er fællesskab, både for børn, unge og voksne. Det er at lege, hygge, grine og tale sammen, og at blive mødt med respekt uanset baggrund, alder eller evner. Hvert enkelt menneske har værdi og potientiale, det præger den måde alle er sammen på i FDF.

I FDF møder børn og unge engagerede voksne, der har en holdning til livet. FDF bygger på et kristent livssyn og kristne værdier. Det er værdier som for eksempel tolerance, tilgivelse og næstekærlighed.

På længere sigt er FDF et godt afsæt for personlig udvikling. Mange FDFere har fået stærke sociale kompetencer i FDF, har lært at tænke ud af boksen og har sans for at vælge til og fra overfor de vigtige ting i livet. Det er en god ballast at have med sig i voksenlivet.

Der er mange FDFkredse rundt om i landet, alene i Silkeborg er der seks kredse, den ældste er FDF Silkeborg 1. kreds, som også har en af Danmarks bedste lejrhytter.

Således er FDF et godt tilbud i paletten af fritidsaktiviteter i Silkeborg.

Alle